Sedinta consiliului local Marghita din data de  marti, 30.06.2020 orele 13,00

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței consiliului local Marghita din data de  marti, 30.06.2020 orele 13,00

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor aplicabile pe sezonul estival 2020 de către SC Parc Balneomar SA pentru ștrandul municipal Marghita

                                Initiator . primar  Pocsaly Zoltan Ladislau

                                Raport de avizare: comisia de buget finante 

  1. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză privind chleltuielile efectuate în perioada octombrie 2020 de către SC Parc Balneomar SA

                     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                     Raport de avizare: comisia juridica

 

        3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv actualizat al SC Parc Balneomar SA

                  Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                     Raport de avizare: comisia juridical

                                                    comisia de buget finante

        4. Discutarea proiectui de hotarare pentru aprobarea volumului pubelelor la gospodarii individuale(case familiale)  din municipiul Marghita si satele apartinatoare pentru operatorul de salubrizare AVE  Bihor si aprobarea modului  de plată a serviciului de salubrizare a municipiului Marghita

                                   Inițiator: primar Pocsaly Zoltan-Ladislau

           5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea  H.C.L. nr.105/27.08.2009 privind darea în administrare către Serviciul de Telecomunicații Speciale a suprafeței de  teren de 200mp identificată cu nr.topo 2297, Marghita, județul Bihor