Sedința consiliului local Marghita din data de  joi, 18.06.2020 orele 13.00

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței consiliului local Marghita din data de  joi , 18.06.2020 orele 13,00, Casa de Cultura

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea rectifiării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul         2020

            Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

            Raport de avizare: Comisia de buget finante si adm. domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A.asupra unui teren din municipiul Marghita

             Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

  Raport de avizare: Comisia de buget finante si adm. domeniului public si privat                                              Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ- teritorială a municipiului Marghita.

                Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

 Raport de avizare: Comisia de buget finante si adm. domeniului public si privat                                 Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi apartinând municipiului Marghita.

                Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare: Comisia de  turism,mediu si agricultura

  1. Proiect de hotarare pentru regementarea juridică a unui teren situat in intravilanul localitatii Marghita

                Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză si acoperire a riscurilor la UAT  Marghita

                Initiator : primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Probleme curente.