Sedinta Consiliului Local Marghita din data de 29.08.2019

  1. Proiect de hotararare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic zonal/ Schimbare destinatie teren pentru Construire Supermarket LIDL și amenajare locuri de parcare în incintă, amplasare panouri publicitare pe teren proprietate privată si fațade clădire , amplasare totem, amenajare acces si imprejmuire, racord rețele edilitare , generat de imobilul situat in Marghita, str. I.L.Caragiale nr. 31-35 jud. Bihor

Initiator primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului

  1. Probleme curente