Sedinta Consiliului Local Marghita din data de 07.04.2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

a ședinței consiliului local Marghita din data de  marți 7.04.2020 orele 13,00

 

  1. Proiect de hotarare  privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Marghita

                      Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                      Raport de avizare: Comisia juridica

 

  1. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2021

                      Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                      Raport de avizare: Comisia  buget finante si administrarea domeniului public si privat

 

  1. Proiect de hotarare pentru prorogarea termenului pentru vizarea pentru anul 2020 a acordului de funcționare al agentilor economici ce desfășoară activități economice în baza OG 99/2000, termen stabilit prin HCL nr. 165 din 16.12.2015

                     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                                  Raport de avizare : Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a UAT Marghita  pe anul 2020

                       Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

                      Raport de avizare: Comisia  buget finante si administrarea domeniului public si privat