Sedinta Consiliului Local al Muncipiului Marghita din data de 06 iunie 2018

Avand în vedere  raportul de specialitate nr. 3781 din 04.06.2018 prin care se justifică caracterul de urgență a întrunirii Consiliului Local pentu supunere  spre aprobare a unei hotărâri privind  obiectivul de investiții  de importanță majoră pentru creșterea accesibilității serviciilor de sănătate , ținând cont de faptul că evaluarea proiectului  se va face pe principiul „primul venit, primul servit”,  in conformitate cu art. 39 alin.4 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale , republicata, cu modificările și completările ulterioare

       Primarul Municipiului Marghita dispune:

Art. 1 Se convocă  în ședință deîndată Consiliul Local al Municipiului Marghita  pentru data de 06 iunie 2018, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea ambulatoriului SPITALULUI MUNICIPAL ,,DR. POP MIRCEA” MARGHITA”

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau