Sedinta CLM din 13.06.2018

Avand în vedere  raportul de specialitate nr. 3990 din 12.06.2018 prin care se justifică caracterul de urgență a întrunirii Consiliului Local pentu supunere  spre aprobare a unei hotărâri privind  obiectivul de investiții  „Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului” ,in conformitate cu art. 39 alin.4 din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale , republicata, cu modificările și completările ulterioare Primarul Municipiului Marghita dispune:

Art. 1 Se convocă  în ședință de îndată Consiliul Local al Municipiului Marghita  pentru data de 13  iunie 2018, orele 13,00 cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor Bibliotecii Municipale “Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural-recreativ, modernizarea parcului central si realizarea culoarului pietonal de legătură în zona centrală pentru a integra zona cultural-socială centrală a municipiului ”

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

  1. Proiect de hotărâre privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Marghita precum şi constituirea unui număr cadastral

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau