Sedina extraordinară a CLM din data de 9.01.2019

Având în vedere  prevederile art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, legea administratiei publice locale, cu modificarile si completările  ulterioare in temeiul dispozitiilor art. 39 alin 2 si 3  din aceeasi lege Primarul municipiului Marghita , judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau dispune:

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al municipiului Marghita în ședina extraordinară  pe data de 9.01.2019 , ora 13, cu următoarea ordine de zi :

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare  a bugetului local pe anul 2018

     Initiator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau