Proiectul ordinii de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Marghita convocată pentru data de 28 iulie 2022 , orele 13:00

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. 3, ap. 11, identificat prin CF nr. 100733-C1-U11, cu o suprafață construită desfășurată de 55,72 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 15,06 mp, către chiriașul Șanta Bogdan-Cristian, cu plata integrală a prețului de vânzare-cumpărare.

Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                       Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. 1, ap. 5, identificat prin CF nr. 100733-C1-U5, cu o suprafață construită desfășurată de 91,98 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 24,87 mp, către chiriașul Maghiar Doina

                                Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

      3. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Pandurilor, nr. 38, bl. 5, et. 1, ap. 5, identificat prin CF nr. 101257-C1-U5, cu o suprafață construită desfășurată de 75,70 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 26,20  mp, CF 101257 Marghita,  către chiriașul Dondoczi Liliana

                            Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

     4. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. P, ap. 2,  identificat prin CF nr. 100733-C1-U2 cu o suprafață construită desfășurată de 133,49 mp și cota parte din terenul aferent locuinței în suprafață de 36,09 mp, către chiriașul Pop Elena-Susana

                                Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

    5. Proiect de hotarare privind modificarea cotei procentuale la sistemul de canalizare al Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

                     Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                     Raport de avizare . Comisia juridica si Comisia de buget finante

     6. Proiect de  hotărâre pentru însușirea raportului  privind  stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul II al anului 2022 și  stabilirea unor  măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor și ținerea la zi a Registrului agricol

                        Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                     Raport de avizare : Comisia de agricultura

     7. Proiect de hotarare pentru aprobarea incheierii acordului de colaborare cu Asociatia Vanatorilor şi Pescarilor  Valea Ierului , gestionarului  Fondului Cinegetic nr. 10 Padurea Mare si a acordului de colaborare cu AJVPS Bihor ,gestionarul fondului cinegetic nr. 11 Iteu

          Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                     Raport de avizare : Comisia de agricultura

    8. Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii „Zilelor culturale marghitene „în perioada 2-11.09.2022

               Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                     Raport de avizare: Comisia socială,  de cultura , tineret, sport

    9. Proiect de hotarâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezmembrare  a terenului domeniul public al municipiului Marghita  identificat cu nr. cad. 104076 inscris in CF 104076 Marghita

                                 Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                                Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

    10. Proiect de hotarâre pentru insusirea raportului de evaluare si a pretului de vanzare a  terenului proprietate privata a municipiului Marghita  in suprafata de 120 mp  inscris pe nr. cadastral 105584 , zona Viscuta, teren ocupat de constructie proprietate persoane fizice

                             Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                             Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante

    11. Proiect de  hotărâre privind activitatea  asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul I al anului 2022

           Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                           Raport de avizare: Comisia socială,  de cultura , tineret, sport

    12. Prezentarea Deciziei nr. 20 din 6.07.2022 emisa de directorul Camerei de  Conturi si a raportului de audit încheiat in urma controlului efectuat la nivelul UAT municipiul Marghita

       Prezinta: primarul municipiului Marghita

    13. Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria Municipiului  Marghita pe semestrul I al anului   2022

    14. Probleme curente.


Materiale ședință