Proiectul ordinii de zi pentru ședința extraordinara din data de 13.05.2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției intitulate „ Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană- PUG respectiv PUZ în Municipiul Marghita, judetul Bihor

  • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
  • Raport de avizare: Comisia de urbansim si amenajarea teritoriului

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente investiției intitulate „ Construire piste de biciclete în Municipiul Marghita, județul Bihor

  • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
  • Raport de avizare: Comisia de urbansim si amenajarea teritoriului, Comisia de administrare a domeniului public si privat,