Proiectul Ordinii de zi a şedinţei ordinare din 25.05.2021

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021
 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 31.03.2021 privind stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Marghita

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021  a Serviciului  Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Marghita a unor bunuri –mijloace fixe din gestiunea Stadion Marghita

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale situate în Marghita, str. Tudor Vladimirescu, nr. 163 A și str. Tudor Vladimirescu, nr. 167 , ap. 1 

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte
 1. Proiect de hotarâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu doamnei MURIN ELISABETA cu ocazia împlinirii vârstei de de 100 ani

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte, Comisia de buget finante

    7. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita, -terenuri  ocupate de căi de comunicaţii şi spaţii verzi pe strada Crinului din mun. Marghita.  și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului     Marghita

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante

    8. Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita, -terenuri  ocupate de căi de comunicaţii şi spaţii verzi pe strada I.L.Caragiale din municipiul Marghita.  și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului Marghita

 •  Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 •  Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 105158 și 105352 înscrise în C.F. nr. 105158 și 105352 – Marghita,situate în str. Eroilor, nr. 9

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale mixte pentru analizarea şi verificarea  activităţii Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 262/6 înscris în C.F. nr. 105314 – Marghita,situat în zona Stației de Epurare

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării cu 10% a proiectului derulat de către Ministerul Sănătății în vederea achiziționării unui incubator hibrid închis-deschis și pentru transport intraspitalicesc Giraffe Omnibed Carestation CS1

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte, Comisia de buget finante
 1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea componenței Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor culturale și sportive acordate în conformitate cu Legea nr. 350/2005 precum și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte
 1. Proiect de hotărâre  privind înființarea unui cabinet medical stomatologic în cadrul Colegiului Național ”Octavian Goga” Marghita

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în principiu, a achizitionării unei parcele de teren de 946 mp. înscrisă pe nr. cad. 423 , C.F. nr.100691 Marghita, în vederea întregirii drumului public cu denumirea de str. George Enescu

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Marghita, pentru terenul în suprafaţă de 1179 mp., înscris în CF nr. 548 şi 585/2 folosit de administraţia locală ca piaţă agroalimentară

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 103177 înscris în C.F. nr. 103177 – Marghita, situat în municipiul Marghita, strada Eroilor

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 102995 înscris în C.F. nr. 102995 – Marghita, situat în municipiul Marghita, strada Eroilor

 • Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat , buget finante
 1. Raport de activitate al Casei de Cultură Marghita pe anul 2020

 • Intocmit: director Veronica DEMETER
 1. Probleme curente