Proiectul ordinii de zi a sedinței extraordinare din 06.08.2021