Proiectul Ordinii de zi a sedintei extraordinare deîndată din 09.06.2021

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 105380 și 105376 înscrise în C.F. nr. 105380 și 105376 – Marghita, situate în str. Eroilor, municipiul Marghita.
  • Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliții
  • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat