Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de vineri, 23 aprilie 2021, orele 13.00

 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea reprezentantului legal al Municipiului Marghita în cadrul proiectului de finanțare cu titlul „Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în Marghita și în satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul Bihor”
 •  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, cooperare transfrontalieră
 1. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, U.A.T. Municipiul Salonta, U.A.T. Municipiul Marghita, U.A.T. Municipiul Beiuș, U.A.T. Oraș Aleșd și Societatea Administrația Domeniului Public Oradea S.A. în scopul prestării unor servicii publice locale
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, cooperare transfrontalieră, Comisia turism, agricultură, mediu
 1. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor, U.A.T. Municipiul Salonta, U.A.T. Municipiul Marghita, U.A.T. Municipiul Beiuș și U.A.T. Oraș Aleșd în scopul realizării unor centre de colectare a deșeurilor
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, cooperare transfrontalieră Comisia turism, agricultură, mediu
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2022 la nivelul UAT Marghita
 •  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare. Comisia de buget finanţe şi administrarea domeniului public şi privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de salubrizare pentru municipiul Marghita
 •  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica, Comisia turism, agricultură, mediu
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Marghita pe anul 2021
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilantului contabil si a situaţiilor financiare anuale încheiate la 31.12.2020 ale  SPAACS Marghita
 •  Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finanţe si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale mixte   pentru analizarea şi verificarea  activităţii Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante şi administrarea domeniului public si privat, Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

   9. Raportul Comisiei speciale de analiză și verificare mixtă desemnată prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 40 din 18 februarie 2021 privind analizarea și verificarea activității economico-financiare, a statului de funcții, a organigramei, a atribuțiilor serviciului, precum și a modului de gestionare a bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita.

 1. Raportul Comisiei speciale de analiză și verificare mixtă desemnată prin Hotărârea Consiliului Local Marghita nr. 40 din 18 februarie 2021 privind analizarea și verificarea activității economico-financiare, a statului de funcții, a organigramei, a atribuțiilor serviciului, precum și a modului de gestionare a bunurilor aflate în proprietatea sau administrarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita.            
 2. Informare pentru aducere la cunoştinţa Consiliului Local al Municipiului Marghita a celor trei variante de proiect de stemă, în vederea elaborării proiectului de hotărâre pentru a fi supus dezbaterii şi consultării locuitorilor
 3. Alte probleme curente