Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de miercuri, 31 martie 2021 orele 13.00

 1. Depunerea jurământului în urma validării mandatului prin Incheierea civila a Judecatoriei Marghita  pentru  consilierul local supleant  pe listele PSD, doamna Szujogan Cornelia
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 149 /2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului  public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, cooperare transfrontalieră
 1. Proiect privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali ai municipiului Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, cooperare transfrontalieră
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea planului tarifar pentru persoanele fizice din zona 5 urban, respectiv Municipiul Marghita prin aprobarea tarifului serviciului de salubritate în lei/persoană/lună aplicat de către SC Ave Bihor S.R.L.
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile în valoare de până la 15.000.000 lei în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării cheltuielilor aferente unor proiecte de investiţii de interes local
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare:Comisia de administrare a domeniului public si privat Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, cooperare transfrontalieră
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea, de către aparatul de specialitate al primarului, a condiţiilor de impunere a supraimpozitării pentru terenurile neîngrijite de pe raza unității administrativ – teritoriale a municipiului Marghita, cu front la drumurile publice modernizate
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea redevenţei contractelor de concesiune a păşunilor aflate în proprietatea municipiului Marghita , contracte încheiate cu Asociaţia Crescătorilor de Animale Marghita şi  Asociaţia Crescătorilor de Animale Ghenetea
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare : Comisia de buget finante
 1. Proiect pentru însuşirea Raportului privind situaţia gestionării şi inventarierii patrimoniului Municipiului Marghita şi actualizarea Listei bunurilor din domeniul privat pe anul 2020
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare : Comisia de buget finante şi administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri si clădiri din intravilanul unităţii administrativ-teritoriale , sat aparţinător Ghenetea nr. 129.
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare : Comisia de buget finante şi administrarea domeniului public si privat şi Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei către Parohia Română Unită cu Roma Greco-Catolică Marghita, pentru terenul în suprafață de 1179 mp, înscris în CF nr. 548 Marghita, nr. top. 584 și 585/2 folosit de administrația locală ca piață agroalimentară
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat şi Comisia de urbansim si amenajarea teritoriului
 1. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului domeniului public al Municipiului Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia  juridica Şi Comisia de administrare a domeniului public si privat –buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri situate în intravilanul municipiului Marghita și aflate în proprietatea privată a municipiului Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat Comisia de urbanism
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 105229, 105230, 105254 înscrise în C.F. nr. 105229, 105230, 105254 – Marghita,situată în str. Nicolae Bălcescu, nr. 19
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat Comisia de urbanism
 1.  Proiect de hotărâre privind scoaterea la vânzare prin licitație publică a microbuzului marca VOLKSWAGEN CRAFTER  aflat în dotarea parcului auto al Municipiului Marghita
 • Inițiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia juridica si Comisia de buget finante
 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul “Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” in municipiul Marghita, judeţul Bihor, cod SMIS142024.
 • Initiator primar: Marcel-Emil SAS- ADĂSCĂLIȚII
 • Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regionala, integrare europeană, cooperare transfrontalieră
 1. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Marghita pe anul 2020
 • Prezintă:  primarul municipiului Marghita , dl Marcel Emil SAS ADASCALITII