PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi, 5 noiembrie 2020

 1. Depunerea juramântului supleantilor a caror mandate au fost validate prin Incheierea Judecatoreasca a Judecatoriei Marghita din 30.10.2020

       2  Proiect de hotărâre privind  constatarea  încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului  Pop Raul  Cristian   si declararea vacant a locului acestuia

                         Initiator primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

                         Raport de avizare: Comisia juridică

        3  Proiect de hotărâre privind  constatarea  încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului  Durnea Cosmin Florin    si declararea vacant a locului acestuia

                         Initiator primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

                         Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre privind  constatarea  încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local a doamnei Bradacs Aliz Ildiko si declararea vacant a locului acesteia

                         Initiator primar Marcel Emil Sas Adăscăliții

                         Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 149 din 23.10.2020 pentru stabilirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Marghita

                         Initiator primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

                         Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a Consiliului Local al municipiului Marghita pentru mandatul 2020-2024

                         Initiator primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

                         Raport de avizare: Comisia juridică

 1. Proiect de hotărâre pentru înființarea structurii Cabinet viceprimar în cadrul UAT Marghita

                       Initiator viceprimar Zsolt DEMIAN

                       Raport de avizare: Comisia juridică

     8.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2020

                   Initiator primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

                   Raport de avizare: Comisia  de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 88 din 29 mai 2017 pentru stabilirea listei    bunurilor de retur predate la SC Parc Balneomar SA

                       Initiator primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

                   Raport de avizare: Comisia  de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de  hotărâre pentru  revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita  nr.144/10.09.2020 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile de măturat , spălat , stropire și întreținere  a căilor publice specifice Serviciului public de salubrizare stradală a Municipiului Marghita

Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat

 1. Proiect de hotărâre pentru  revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Marghita  nr.143/10.09.2020 privind aprobarea modificării tarifelor pentru activitățile specifice Serviciului  de administrare , amenajare și întreținere zone verzi din Municipiului Marghita

Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat

 1. Proiect de hotărâre pentru  numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Marghita  în  Comisia socială de analiză și soluționare a solicitărilor de locuințe pentru tineri destinate  închirierii  și modul de atribuire a lor și în comisia de contestații, în baza Legii 152/1998  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în mandatul 2020-2024

Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia juridică ; Comisia Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat;

 1. Proiect de  hotărâre pentru  modificarea art.12 alin (1) din Regulamentul privind realizarea , repartizarea , închirierea , exploatarea și administrarea locuințelor sociale din Municipiul Marghita ,  aprobat prin HCL nr. 15/28.07.2016 prin  numirea   reprezentanților Consiliului Local al Municipiului în comisia de analiză a solicitărilor și repartizare  a locuințelor sociale și comisia de contestații, în mandatrul 2020-2024

Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia juridică ; Comisia Comisia buget –finanțe și administrare a domeniului public și privat;

  14 Proiect de  hotărâre privind numirea reprezentanțílor Consiliului Local al Municipiului Marghita  în  Consiliul de administrație și în Comisia de Evaluare a Calității Învățământului , la unitățile de învățământ din Municipiul Marghita, în mandatul 2020-2024

Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia social-cultural, tineret, sport, învățământ, sănătate, culte

15.Proiect de  hotărâre pentru  modificarea Statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita, aprobat prin H.C.L. nr.52/19.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții la Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea Marghita  pentru anul 2020

Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

Raport de avizare: Comisia social-cultural, tineret, sport, învățământ, sănătate, culte

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ” Dotarea și modernizarea Liceului Teoretic Horváth János – Construire sală de sport, Clădire multifuncțională D+P+M” Amplasament : Municipiul Marghita, str . 1 Decembrie, nr. 3, nr. cad. 100040

            Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

                                            Comisia de urbanism

 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea contractului de asistență juridică cu Cabinetul de Avocat Luput Razvan  prin avocat titular Luput Razvan in  vederea reprezentării  municipiului Marghita

          Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

          Raport de avizare. Comisia juridica si Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare privind darea in administrare către Spitalul Municipal Dr. Pop Mircea a bunului achizitionat din bugetul local cu denumirea de container modular metalic mobil , nr. inventar 602376 cu destinația triaj pacienți suspecti COVID 19

             Inițiator: primar Marcel-Emil SAS ADĂSCĂLIȚII

             Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1.    Probleme curente