PROIECTUL ORDINII DE ZI a ședinței consiliului local Marghita din data de joi 26 noiembrie 2020

1.     Prezentare proces verbal al adunării sătești din Ghenetea pentru alegerea delegatului sătesc din data de 15 noiembrie 2020

2.       Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale şi aprobarea procedurii de reducere cu 20 %, a impozitului anual pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice precum și scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosință a unei clădiri proprietate publică a statului ori a UAT,  datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Marghita.

           Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

           Raport de avizare: Comisia de buget finante si Comisia juridica

     3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv  si a statutului Asociatiei de Dezvoltare Inercomunitară Infrastructură Marghita

     Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

           Raport de avizare: Comisia juridica si Comisia de urbanism

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotararii Consiliului local 104 din 23.07.2020 pentru stabilirea locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea de comerț stradal ocazional

            Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

            Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat cu Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului , pentru copiii cu dizabilități de pe raza municipiului Marghita care necesită terapii de abilitare/reabilitare  în cadrul Centrului de Zi de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Oradea

              Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

           Raport de avizare: Comisia sociala

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Agenția pentru Dezoltarea Regională Nord-Vest și UAT Marghita pentru implementarea proiectului ” Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare nord-vest pentru pregătirea de proiecte finanțate  din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile de mobilitate urbană, regenerare urbană pentru municipii(altele decât reședință de judet_și orașe , centre de agreement /baze turistice ( tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism , inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic ”, cod SMIS  143479

                   Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

                Raport de avizare:Comisia juridica , dezvoltare regional si europeană

  1. Proiect de hotărâre pentru majorarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare -epurare biologică pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare si Salubrizare Marghita, judetul Bihor

           Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

           Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea taxelor utilizate petnru administrarea domeniului public si privat al municipiului Marghita pentru anul 2021

               Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

               Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotarare privind modificarea art. 24, punctul 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în Municipiul Marghita aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 16.12.2015 respectiv  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 30.01.2020

                   Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii

           Raport de avizare: Comisia de buget finante si Comisia  de urbanism

  1. Discutarea ca si proiect a aprobarii rețelei scolare pe anul 2021-2021 pe raza teritorial-administrativă a municipiului Marghita.
  2. Probleme curente