Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului local Marghita din data de 25 ianuarie 2021 orele 16.00

1. Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Marghita a suprafelei de 2553 mp cu nr.cad. 104639, inscris in C.F. nr. 104639 Marghita si aprobarea alipirii imobilelor -teren cu nr.cad.104638- C.F. 104638 Marghita si nr. cad. 104639 C.F. 104639 Marghita

  • Initiator primar Marcel-Emil Sas-Adascalitii
  • Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrare a domeniului public si privat

2. Prezentarea Raportului de control nr. 3087/18.12.2020 al Camerei de Conturi Bihor , incheiat la Spitalul Municipal ,,Dr. Pop Mircea” Marghita si a Deciziei m.3/14.01.2021 a directorului Camerei de Conturi Bihor.

  • Prezinta: Compartimentul audit intern din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Marghita

Materiale sedinta