Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de 12 martie 2021 orele 13.00, Primaria Municipiului Marghita