Proiectul ordinii de zi a ședinței Consiliului Local Marghita din data de 12 aprilie 2021 orele 16:00

1. Proiect de hotărâre privind privind modificarea planului tarifar pentru persoanele fizice din Zona 5 urban, respectiv Municipiul Marghita prin aprobarea tarifului serviciului de salubritate în lei/persoană/lună aplicat de către SC Ave Bihor S.R.L.

  • Inițiator primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
  • Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului     public și     privat

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a imobilului – teren cu construcție, identificat prin nr. cad 105157 situat in Marghita, str.Eroilor nr.9, aflat în domeniul privat al Municipiului Marghita în vederea amenajarii unui Centru fitness

  • Inițiator primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
  • Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului     public și     privat

3. Proiect de hotărâre privind sustenabilitatea proiectului ”Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor”.

  • Inițiator primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
  • Raport de avizare: Comisia juridică , dezvoltare regională, integrare europeană, cooperare transfrontalieră, Comisia social-cultural, tineret, sport, învățământ, sănătate, culte

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 104953 înscris în C.F. nr. 104953 – Marghita, situat în str. Eroilor, nr. 9.

  •  Inițiator primar Marcel-Emil Sas-Adăscăliții
  • Raport de avizare: Comisia de buget finanțe și administrare a domeniului      public și     privat