Proiectul ordinii de zi a sedinței CLM din data de 27.01.2022

1.     Proiect de hotărâre   privind aprobarea asocierii dintre U.A.T. Municipiul Marghita şi  A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului  Bihor pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții   ”Bazin didactic de înot” din Municipiul Marghita

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia juridică
 1. Proiect de hotarare  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Bazin didactic de înot” din Municipiul Marghita

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia de urbansim si amenajarea teritoriului
 1.    Proiect de hotarare  pentru modificarea şi completarea  HCL nr. 206 din 28.10.2022   privind stabilirea preţului de achiziţionare a terenului în suprafaţă de 946 mp. înscris în CF 270 NDF pe nr. cad. 423, situat pe str. George Enescu , Marghita

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 •       Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridică

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului unităților subordonate UAT Municipiul Marghita în anul bugetar 2022

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent    anului 2021, de către Primarul și Viceprimarul Municipiului Marghita, în anul 2022

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia juridică

6. Proiect de hotărâre privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Marghita în consiliul de administrație al Spitalului Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia juridică, dezvoltare regională
 1.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de acțiuni sau   lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2022  de către persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare 

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate

8. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei școlare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular  de pe raza unităţii administrativ teritoriale Marghita pentru anul şcolar 2022-2023

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav , adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav, la nivelul Municipiului Marghita pentru anul 2022.

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate

    10.Proiect de  hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate a    asistenţilor  personali  desfăşurată  în  semestrul II al anului 2021

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate

  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale  în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri din intravilanul municipiului Marghita

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica
 1. Proiect de hotarare privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Marghita

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Marghita la licitaţia publică pentru achizitionarea terenului, în suprafaţă de 1042 mp. situate în Marghita, str. N.Bălcescu nr. 19 , proprietatea societăţii Trans Marghita S.R.L.

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare:Comisia juridica, Comisia  buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii subordonate

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare : Comisia juridica
 • Comisia  buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea LISTELOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢELOR A.N.L. care s-au eliberat în anul 2021 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare :   Comisia  social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate

16. RAPORT privind modul de soluţionare a petiţiilor depuse la Primaria Municipiului  Marghita pe semestrul II al anului   2021

 • Prezinta. Compartiment de informare publică
 1. RAPORT al Comisiei special de analiză şi verificare mixtă  pentru analizarea  şi verificarea activităţii Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita.
 • Prezinta: Comisia mixta
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor de dobândire a terenului în suprafaţă de 9,63 ha identificate pe nr. cad. 102415,nr.cad. 102440, nr. cad.105028 şi nr.top. parcela 807 în vederea înfiinţării Parcului Industrial în Municipiul Marghita.
 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
 • Raport de avizare: Comisia de urbansim si amenajarea teritoriului
 1. Probleme curente