Proiectul ordinii de zi a ședinței CLM din 26.05.2022

  1. Proiect de hotarare pentru aprobare depunerii  proiectului  “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în Municipiul Marghita – ITS și/ sau alte infrastructuri TIC”
  • Initiator . primar Marcel Emil SAS ADASASCALITII
  • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat