Proiect al Ordinii de zi a sedinței ordinare din 31.08.2021, orele 13.00

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare în scopul dezvoltării  rețelei de parcuri industriale  în județul Bihor
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de administrare asupra obiectivului de investitie ”Statie  de transfer călători in municipiul Marghita ”.
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 170 din 12.11.2020 privind stabilirea locurilor pentru amenajarea  platformelor de colectare a deșeurilor menajere in cartiere și actualizarea listei de  inventar a acestora
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 105394 si 105453 inscrise in C.F. nr. 105394 și 105453 –Marghita, situate in municipiul Marghita, strada Eroilor
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor parcele de teren pentru extindere cimitir către cultele religioase din oraș, solicitante
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 104638 înscris în CF 104638 , nr. cad. 104639 înscris în CF 104639 și nr. cad. 102184 înscris in CF nr.2/10 Marghita.
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale încheiate la 30.06.2021 ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubritate Marghita
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului , contului de rezultat patrimonial și a contului de execuție bugetară la data de 30.06.2021 a UAT Marghita
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei si a Statului de Functii la Spitalul Municipal ” Dr. Pop Mircea ” Marghita pentru anul 2021
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței cu 50,21 din contractual de concesiunea nr. 8465 din 9.11.2017 încheiat între Partidul Național Liberal, Organizația Marghita și Municipiul Marghita și atribuirea prin concesiune directă a suprafetei de 50,21 către Partidul Popular Maghiar  din Transilvania- Organizația Județeană Bihor
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita și a celorlalte instituții
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare:   Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui număr cadastral în vederea deschiderii unei cărți funciare noi pentru teren situat în intravilanul localității Cheț municipiul Marghita și aflat în proprietatea publică a municipiului Marghita
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării unor poziţii din inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Marghita şi constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărţi funciare noi pentru terenuri din intravilanul localităților Cheț și Ghenetea
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului intravilan cu nr. cadastral 105350, înscris în C.F. nr. 105350 – Marghita, din domeniul privat al municipiului Marghita în domeniul public al municipiului Marghita
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Discutarea cererii Asociatiei Crescătorilor de Animale Marghita nr. 1/23674 din 18.08.2021 privind diminuarea redevenței stabilita prin HCL nr. 52/31.03.2021
 2. Probleme curente