Proiect al Ordinii de zi a ședintei ordinare convocată pentru 23 noiembrie 2021, orele 13,00

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Parc Balneomar SA
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat,  Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii APA CANAL NORD VEST SA .
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat, Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre privind bugetul finanţării rambursabile interne pe anul 2021
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat   
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor utilizate pentru administrarea domeniului public și privat al Municipiului Marghita pentru anul 2022
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat   
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante, administrarea domeniului public si privat   
 1. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Marghita la Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară  ITI Ier-Barcău 
 • Initiator: viceprimarul municipiului Marghita dl. Zsolt DEMIAN
 • Raport de avizare: Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a terenului inscris în CF 105474 nr. topo. 105474, teren predat către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin N.I. pentru realizarea obiectivului de investiţii “Proiect tip –construire creşă medie, municipiul Marghita, judeţul Bihor”
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind anularea nr. cadastral 105543 si sistarea Cărtii Funciare nr. 105543 Marghita
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat Comisia juridică
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării directe a unei suprafeţe de 12 mp. cotă parte din terenul înscris  pe nr. topo. 351/3 C.F. 101457 Marghita pentru construire trepte si  rampa de acces farmacie, în favoarea proprietarului spaţiului dl. Nedelcu  Claudiu Alin.
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind regulamentul de vânzare a locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, construite si date in exploatare prin programele derulate de AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE (A.N.L.)
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare. Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul, modalitatea şi criteriile de analiză şi soluţionare a cererilor de atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea , exploatarea şi închirierea acestora  
 • Initiator: primarul municipiului Marghita Marcel Emil SAS-ADĂSCALITII
 • Raport de avizare. Comisia juridica
 1. Probleme curente