Proiect al Ordinii de zi a sedintei ordinare convocată pentru 16.12.2021, orele 13.00

  1. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare și completare a H.C.L. nr. 71 din 23.04.2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, pentru anul 2022

          Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 

           Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare: Comisia de buget finante

  1. Privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanenete în suprafaţă de 1251,4193 ha. aflate pe teritoriul municipiului Marghita, judeţul Bihor

          Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

         Raport de avizare. Comisia de agricultură, turism

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea subvențiilor și convenției provizorii   pentru acordarea de servicii de asistență socială încheiate  între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Asociația Caritas Catolica Oradea-Filiala Marghita , între Consiliul Local al Municipiului Marghita și Fundația Creștină Elim pentru  anul 2022

          Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare: Comisia de buget finante, Comisia socială, cultură, timneret, culte

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „CENTRU DE FORMARE SI ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL AGRICOL SI AGROALIMENTAR LA NIVELUL MICROREGIUNII MARGHITA”, Județul Bihor

          Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare:Comisia de urbansim si amenajarea teritorială

  1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Dr.  Pop Mircea Marghita, aprobat prin H.C.L. nr.163/31.08.2021, cu modificările și completările ulterioare          

          Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare: Comisia juridica

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita a echipamentelor medicale achiziționate în cadrul proiectului ”Dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita”, cod SMIS 124065

          Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare: Comisia de administrarea domeniului public si privat

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de apartamentare a imobilului cu nr. cadastral 102466-C1 înscris în C.F. nr. 102466 – Marghita, situat în municipiul Marghita str. Litoralului, nr. 4

          Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare: Comisia de administrarea domeniului public si privat

  1. Probleme curente