Proiect al Ordinii de zi a şedinţei extraordinare din 14.05.2021

  1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achiziționarea produselor aferente Programului pentru școli al Romaniei si al contractelor/acordurilor  cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente programului pentru școli al României, la nivelul municipiului Marghita

                  Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                  Raport de avizare: Comisia social-culturală, tineret, sport, învăţământ, sănătate, culte

 

  1. Proiect de hotărâre pentru numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Marghita  în  Comisia de analiză și verificare a solicitărilor pentru repartizarea locuințelor ce se eliberează de către  foştii angajații MapN și în comisia de contestații , în  mandatul 2020-2024

                   Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

                   Raport de avizare: Comisia juridică

 

  1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Marghita în comisii de negociere în cazul aprobării vânzării unor imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Marghita sau în cazul achiziționării unor imobile de la persoane fizice sau juridice pentru municipiul Marghita

                   Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

                   Raport de avizare: Comisia juridică

 

       4  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr. cadastrale 105158 și 105352 înscrise în C.F. nr. 105158 și 105352 – Marghita, situate în str. Eroilor, nr. 9

                     Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii

                     Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat

 

       5.Proiect de hotărâre privind reglementarea din punct de vedere juridic a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Marghita

                     Iniţiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii

                    Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public şi privat