Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare convocată pentru 23.12.2021, orele 10.00

  1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale inserate în cuprinsul anexei nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 01.11.2021 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole în Municipiul Marghita, județul Bihor”
  • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii
  • Raport de avizare: Comisia juridică
  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 lit. b din Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 1.11.2021 privind atestarea bunurilor care aparţin  domeniului public al Municipiului Marghita
  • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii
  • Raport de avizare: Comisia juridica
  1. Proiect de hotarâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2021
  • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascalitii
  • Raport de avizare: Comisia de buget finante