Proiect al Ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată pentru 08.07.2022, ora 10,00

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de alipire a imobilelor  cu nr. cadastrale 102415, 102440, 104028, 105715, 105716 – Marghita, înscrise  în C.F. nr. 102415, 102440, 104028, 105715, 105716 – Marghita,  situate în extravilanul municipiului Marghita
  • Initiator . primar Marcel Emil Sas Adascaliții
  • Raport de avizare: Comisia de administrarea domeniului public si privat