Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare convocată de îndată pentru 22.10.2021, orele 11.

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi de cofinanţare, rezultaţi în urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2021 pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste Barcău, str. I.L.Caragiale, cuprins în finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală 2017-2020

  • Initiator:primar Marcel Emil Sas-Adascalitii
  • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget fianante

2.Proiect de hotarare  privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii: „MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE CHET SI GHENETEA APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDETUL BIHOR”

  • Initiator:primar Marcel Emil Sas-Adascalitii
  • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget fianante

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii: „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE APARTINATOARE MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDETUL BIHOR”

  • Initiator:primar Marcel Emil Sas-Adascalitii
  • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget fianante