Proiect al Ordinii de zi a sedintei extraordinare convocată de indată pentru 15.09.2021

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2021
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas-Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare si a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambrusabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas-Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare si a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind participarea la “Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul: ,,REABILITAREA, EXTINDEREA, AMENAJAREA INCINTEI ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CLĂDIRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MARGHITA, JUDEȚUL BIHOR
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas-Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare si a domeniului public si privat, Comisia urbansim si amenajarea teritoriului              
 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea și demararea procedurilor privind declararea Municipiului Marghita Stațiune Turistică  de interes local
 • Initiator: primar Marcel Emil Sas-Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante și administrare si a domeniului public si privat, Comisia urbansim si amenajarea teritoriului