Proiect al Ordinii de zi a ședinței extraordinare convocată de îndată pentru 15.07.2022

1.Proiect de hotărâre. privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2022

  • Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
  • Raport de avizare: Comisia buget finanțe și  administrare a domeniului   public și privat

2.Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea prețului de achiziție a imobilului teren, situat în extravilanul municipiului Marghita, în cotă parte de 22.700 mp/114.900 mp,  înscris în CF. 105778 având nr. cad. 105778, aflat în proprietate privată a d-lui Chichineșdi Florian și d-na Chichineșdi Delia Ecaterina, teren necesar pentru înființarea unui Parc industrial

  • Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
  • Raport de avizare: Comisia buget finanțe și administrare a domeniului   public și privat

3.Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea spaţiilor bibliotecii municipale „Ioan Munteanu” pentru a crea un centru cultural recreativ, modernizarea parcului central şi realizarea culoarului pietonal de legatură în zona centrală pentru a integra zona cultural socială centrală a municipiului”, Județul Bihor

  • Inițiator : primar Marcel Emil Sas Adăscăliţii
  • Raport de avizare: Comisia buget finanțe și  administrare a domeniului   public și privat