Proiect al Ordinii de zi a sedinței extraordinare convocată de indată pentru 07.09.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea unor poziții din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Marghita și constituirea unor numere cadastrale în vederea deschiderii de cărți funciare noi pentru terenuri reprezentând drumuri de exploatare situate in extravilanul U.A.T.Marghita.