Proiect al Ordinii de zi a ședintei extraordinare convocată de îndată în 26.10.2021, orele 16.00

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de dezlipire a imobilului cu nr. cadastral 105484 înscris în C.F. nr. 105484 – Marghita, extravilan
  • Inițiator: primar Marcel Emil Sas Adascăliții
  • Raport de avizare: Comisia de buget –finanțe și administrare a domeniului public si privat