Ordinea de zi pentru sedinta ordinară din 28 aprilie 2022

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2022
 •  Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzi, pentru anul 2023 la nivelul UAT Municipiul Marghita
 •  Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului  de Oportunitate şi a  Planului  Urbanistic Zonal, Str. Salcâmilor ( fostul IMU ) din Municipiul Marghita
 • Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII
 •  Raport de avizare: Comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului
 1. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  UAT Marghita pentru anul 2022
 •   Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Municipiul Marghita pe anul 2022.
 •  Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia juridica si Comisia de buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții la Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita pentru anul 2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 24 martie 2022
 • Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de  hotărâre pentru însușirea raportului  privind  stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe trimestrul I al anului 2022 și  stabilirea unor  măsuri pentru eficientizarea înscrierii  datelor și ținerea la zi a Registrului agricol
 • Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia de agricultură 
 1. Proiect de hotărâree pentru aprobarea lotizării și partajării imobilului cu nr. cadastral 104578 înscris în C.F. nr. 104578 – Marghita, situat în municipiul Marghita, str. Irinyi Janos
 • Iniţiator : primar Marcel Emil SAS ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului
 1. Probleme curente