Ordinea de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 23.06.2022

1.     Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Marghita pe anul 2022

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante
 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea denunțării unilaterale, pentru interes local, începând cu data de 01.07.2022, a Contractului de concesiune directă nr.1386/20.03.2006 încheiat între Municipiul Marghita și Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad.

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adăscălitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea denunțării unilaterale, pentru interes local, începând cu data de 1.07. 2022, a Contractului de inchiriere nr. 6838 din 30.06.2021 si revocarea HCL nr. 102 din 31.05.2022 privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat intre Municipiul Marghita-in calitate de proprietar si Magic Fitnes Center SRL in calitate de chirias

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Centru Educațional Multifuncțional “Octavian Goga”, Componenta B , finanțare prin Programul Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașe mici și mijlocii din România

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,  buget finante, Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local privind proiectul „CENTRU DE FORMARE SI ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL AGRICOL SI AGROALIMENTAR LA NIVELUL MICROREGIUNII MARGHITA”, Județul Bihor

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,  buget finante, Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și de cofinanțare, rezultați în urma finalizării proiectului tehnic respectiv aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență 47/ 2022 pentru obiectivul de investiții  “REABILITARE POD PESTE BARCAU, str. I.L.CARAGIALE”Cuprins la finanțare în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală 2017-2020

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,  buget finante,  Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investii pentru proiectul „IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUDETUL BIHOR” si aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat,  buget finante, Comisia juridica
 1. Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii subordonate

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica 
 1. Proiect de hotărâre      privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Eroilor, nr. 7, bl. A, sc. 1, et. 1, ap. 5, apartament cu 2 camere, cu suprafaţa construită de 91,98 mp și a terenului aferent acesteia în suprafață de 24,80 mp către chiriașul Turc Florentina

 •   Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotarâre privind      aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. P, ap. 1, apartament cu 3 camere, cu suprafaţa construită de 133,49 mp și a terenului aferent acesteia în suprafață de 36,09 mp către chiriașul Vancea Maria

 •    Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. 1, ap. 6, apartament cu 1 cameră, cu suprafaţa construită de 55,72 mp și a terenului aferent acesteia în suprafață de 15,06 mp către chiriașul Lucaciu Maria-Emilia

 •  Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea vânzarii locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Progresului, nr. 1, bl. B, sc. 2, et. 1, ap. 3, apartament cu 1 cameră, cu suprafaţa construită de 55,72 mp și a terenului aferent acesteia în suprafață de 15,06 mp către chiriașul Sfechiș Elena

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Eroilor, nr. 7, bl. A, sc. 1, et. 3, ap. 12, apartament cu 1 cameră, cu suprafaţa construită de 60,97 mp și a terenului aferent acesteia în suprafață de 16,44 mp către chiriașul Barta Florica-Aurelia

 •  Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Pandurilor, nr. 38, bl. 5, et. 3, ap. 15, apartament cu 2 camere, cu suprafaţa construită de 75,70 mp și a terenului aferent acesteia în suprafață de 26,20 mp către chiriașul Arva Livia

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L. pentru tineri din Marghita, str. Pandurilor, nr. 40, bl. 8, et. P, ap. 2, apartament cu 2 camere, cu suprafaţa construită de 68,90 mp și a terenului aferent acesteia în suprafață de 30,68 mp către chiriașul Toth Robert-Janos

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei cadastrale cu propunerea de demembrare a imobilului cu nr. cadastral 103061 înscris în C.F. nr. 103061, situat în municipiul Marghita, strada Margaretelor, şi cuprinderea în domeniul privat al municipiului Marghita a suprafeţei de 167 mp. cu nr. cadastral 105746

 • Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Probleme curente