Ordinea de zi pentru sedinta extraordinară a CLM din 08.03.2022, orele 13.00

 1. Proiect de hotarâre    privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a municipiului Marghita, județul Bihor, cu modificările solicitate de către Comisia Judeteană de Heraldică Bihor
 • Initiator . primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia juridică
 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr. 165/16.12.2015, cu modificarile si completările ulterioare, referitor la Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Marghita .
 • Initiator . primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare. Comisia de administrare a domeniului public 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2022
 • Initiator . primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre   privind aprobarea depunerii spre finantare şi implementare a proiectului „Cresterea gradului de securitate la incendii a Spitalului Dr. Pop Mircea Marghita„ de către municipiul Marghita,în calitate de beneficiar, pentru obtinerea finanţării  nerambursabile prin Programul Operaţional  Infrastructură Mare 2014-2020           
 • Initiator . primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia de buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Organigramei si a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului precum si a instituţiilor subordonate
 • Initiator . primar Marcel Emil SAS-ADĂSCĂLIŢII
 • Raport de avizare: Comisia juridica