Ordine de zi pentru şedinţa ordinară convocată pentru 31.05.2022

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea denunțării unilaterale, pentru interes local, începând cu data de 02.06.2022, a Contractului de concesiune directă nr.1386/20.03.2006 încheiat între Municipiul Marghita și Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” Arad.
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 6838 din 30.06.2021 încheiat între Municipiul Marghita – în calitate de proprietar și MAGIC FITNESS CENTER S.R.L. – în calitate de chiriaș
 • Initiator:  viceprimar Zsolt DEMIAN
 • Raport de avizare: Comisia juridica, Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita pe anul 2022
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare:Comisia buget finante si administrarea domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita şi a celorlalte instituţii subordonate
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia juridica 
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 180 din 28.09.2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fodul forestier national a unui teren forestier în suprafaţă de 9970 mp., proprietatea publică a Municipiului Marghita în vederea realizării obiectivului de investiţii “Centru Medical de Recuperare Cardiovasculară în Municipiul Marghita”
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Poliției Locale Marghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 42/13.03.2021
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia juridica
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a bunurilor imobile proprietatea publică a Municipiului Marghita către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat  din Municipiul Marghita
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea LISTELOR DE PRIORITATE PENTRU ACORDAREA LOCUINŢELOR A.N.L. care s-au eliberat în anul 2022 şi care se vor elibera până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a  municipiului Marghita
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia de agricultura
 1. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea administratorilor de condominii, din municipiul Marghita
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia juridică 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale și sportive ce vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2022
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare:Comisia de buget finante

        12.Proiect de hotarare pentru trecerea unor imobile din intravilanul Municipiului Marghita din domeniul privat în domeniul public al UAT

 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare: Comisia juridică, Comisia de administrare a domeniului public si privat, buget finante
 1. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Marghita nr. 114 din 17.09.2009 pentru aprobarea activităților pe care le desfășoară operatorul economic Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare și Salubrizare Marghita
 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare:Comisia juridica

   14.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţa gratuită  către Inspectoratul de Politie Judeţean Bihor a două Kituri Etilotest pentru măsurarea alcoolemiei din aerul expirat

 • Iniţiator: primar Marcel Emil SAS-ADASCALITII
 • Raport de avizare:Comisia  de buget finante        

      15.Informare privind activitatea de apărare împotriva incendiilor și protecţie civilă desfăşurată de Compartimentul situaţii de urgenţă din cadrul aparatului de specialitate a primarului pe semestrul II anul 2021

 • Prezinta: Compartiment Situatii de Urgenta
 1. Informare privind activitatea   politiei  locale Marghita in  anul  2021
 • Prezintă : seful Politiei Locale , dl. Ardelean Sorin