Ordine de zi pentru şedinţa extraordinară   convocată de îndată    pentru   01.04.2022, orele 09.00

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea  depunerii  proiectului, “Renovare energetică moderată a Spitalului Municipal “Dr. Pop Mircea” Marghita – Corp ATI”
  • Initiator : primar Marcel Emil Sas-Adăscăliţii
  • Raport de avizare: Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului