Ordine de zi pentru şedinţa extraordinară convocată de îndată din 10.06.2022

  1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a municipiului Marghita

          Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget-finanţe

  1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea depunerii proiectului “Construirea de locuințe pentru tineri” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României (PNRR),

          Initiator : primar Marcel Emil Sas Adascalitii

          Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat , buget-finanţe