Convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 27 octombrie 2016 ora 13,00

Dispoziţia nr. 520 din 21.10.2016 privind convocarea Consiliului local al municipiului Marghita in sedinta ordinara din 27  octombrie   2016 ora 13,00

Având în vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administraţiei publice locale,cu modificările şi completările ulterioare in temeiul dispoziţiilor articolului 39 alin. 2 şi 3 , din aceeaşi lege, Primarul municipiului Marghita, judeţul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

DISPUNE:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita în şedinţă ordinară pe data de joi 27.10. 2016 , orele 13,00 cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotarare de modificare a regulamentului privind obligaţiile şi responsabilităţile ce revin cetăţenilor, instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice pentru buna gospodărire, întreţinere şi înfrumuseţare a localităţii, păstrarea permanentă a curăţeniei în municipiul Marghita, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local cu numărul 73 din 24.06.2015

Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de Hotărâre pentru desemnarea unui cabinet de avocat care să reprezinte interesele municipiului Marghita în Dosarul nr. 243/255/2016       cu Kardos Judit Julianna, avand ca obiect obligatia de face , înregistrat pe rolul Judecatoriei Marghita

Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia juridica

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionarii suprafetei de constructie libera de 24,93 mp. din cladirea proprietate privata a municipiului Marghita inscrisa pe nr. top. 64/2 – fosta cladire a Unitatii militare , str. Eroilor nr. 9 către Asociatia Clubul Pensionarilor Senioria Marghita..

Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor sociale care s-au eliberat din septembrie 2016 până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate.

Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea listelor de prioritate pentru acordarea locuinţelor ANL care s-au eliberat în anul 2016 şi care se vor elibera în anul 2017 până la întocmirea şi aprobarea de către Consiliul Local a unei noi liste de prioritate.

                   Initator. Primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare: Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială

 • Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din UAT Marghita pentru anul 2017

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

 1. Proiect de hotarâre privind intentia preluării din domeniul public al statului si administrarea APIA Centrul Judetean Bihor in domeniul public al unitatii administrative teritoriale Marghita si administrarea Consiliului Local Marghita a doua imobile

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotarâre privind aprobarea organizarii in perioada 19-22 decembrie 2016 a Targului de Craciun în parcul din centrul orasului Marghita

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare: Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială

 1. Proiect de hotarâre privind   pentru aprobarea vânzării locuintei ANL din Marghita str. Pandurilor nr. 38 bl. 5 ap. 10 compus dintr-un apartament cu 2 camere cu o suprafaţă construită de 89,72 mp. din care suprafata utila de 54,07 mp. catre domnul Szabo Attila Sandor

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare : Comisia juridică, dezvoltare regională, integrare europeană

Comisia de administrare a domeniului public si privat

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor în vederea acordării de subvenții aprobată prin HCL nr.26/25.02.2010, modificată prin HCL nr.10/30.01.2013

                 Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare: Comisia socială, Invatamant, sanatate, culte si protectie socială

     11 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

Initiator primar Pocsaly Zoltan

Raport de avizare: Comisia de buget finante

12 .Proiect de hotarare pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Extindere ferma tineret suin ( 8-30 kg) , intravilan Chet , nr. cad. 100361 Marghita, teren cu destinatii unitati agricole

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare Comisia de urbanism si amenajarea teritoriului

 1. Proiect de hotărâre pentru completarea art. 1 din HCL nr. 66 din 28.04.2016 privind stabilirea locurilor de ocupare a domeniului public pentru activitatea de comert stradal ocazional

Initiator: primar Pocsaly Zoltan Ladislau

Raport de avizare : Comisia de administrare a domeniului public si privat

14.Informare a Politiei municipiului Marghita cu privire la activitatea de ordine si liniste publica