Convocarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, in sedinta extraordinară pe data de 09.01.2017

Dispozitia nr. 1 Din 05.01. 2017
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Marghita, in sedinta extraordinară pe data de 09 .01.2017 , in sala mare a Primariei municipiului Marghita.

Avand in vedere prevederile articolului 68 alin. 1 din Legea 215/ 2001 – legea administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul dispozitiilor articolului 39 alin. 2 si 3 , din aceeasi lege, Primarul municipiului Marghita, judetul Bihor, Pocsaly Zoltan Ladislau

Dispune:
Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Marghita in sedintăextraordinară pe data de 09.01.2017, ora 13,00 cu urmatoarele puncte:

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare sursa A a bugetului local pe anul 2016Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau Raport de specialitate: Comisia de buget finante
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei unitatilor de invatamant preuniversitar la nivelul unitatii administrativ teritoriale Marghita pentru anul scolar 2017-2018

    Initiator. Primar, Pocsaly Zoltan Ladislau
    Raport de specialitate: Comisia sociala, invatamant, sanatate, culte si protectie socială