Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de inspector clasa I, grad profesional PRINCIPAL, în cadrul Serviciului BUGET-CONTABILITATE, SALARIZARE, din data de 16.03.2020-proba scrisă

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

solicitată

Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații

 

 

1. Gavriș Delia inspector I, grad profesional principal Municipiul Marghita

-Serviciul buget-contabilitate, salarizare

ADMIS
2. Furău Carmen-Gabriela inspector I, grad profesional principal Municipiul Marghita

-Serviciul buget-contabilitate, salarizare

ADMIS
3. Toth Robert-Janos inspector I, grad profesional principal Municipiul Marghita

-Serviciul buget-contabilitate, salarizare

ADMIS
4. Jolța Liana-Nicoleta inspector I, grad profesional principal Municipiul Marghita

-Serviciul buget-contabilitate, salarizare

ADMIS
5. Chisăliță Ramona-Maria inspector I, grad profesional principal Municipiul Marghita

-Serviciul buget-contabilitate, salarizare

RESPINS

cf. HG 376/2016-

Anexa 1-

Nomenclatorul

domeniilor şi al specializărilor/progr.

de studii

universitare

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de  16.03.2020, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.

Afişat astăzi, 09.03.2020, ora 1100 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.