Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante de muncitor calificat-zidar, treapta III, șofer și îngrijitor (2 posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat și portar (2 posturi) la compartimentul administrativ, poartă

Având în vedere prevederile art. 20 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul de înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția contractuală / compartimentul unde candidează

Rezultatul selecţiei dosarelor

Observaţii

I. muncitor calificat – zidar, treapta III la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

1.

1/3533 din 04.7.2022

 

muncitor calificat – zidar, treapta III, compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

Admis

 II.  șofer, treapta I la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

2.

1/3582 din 07.07.2022

 

șofer, treapta I – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

Admis

III. îngrijitor, (2posturi) la compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

3.

1/3492 din 01.07.2022

îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

Admis

4.

1/3560 din 05.07.2022

îngrijitor – compartimentul gospodărire, întreținere domeniu public și privat

Admis

IV. portar (2 posturi) – compartimentul administrativ, poartă

5.

1/3491 din 01.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

Admis

6.

1/3615 din 08.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

Admis

7.

1/3630 din 08.07.2022

Portar – compartimentul administrativ, poartă

Admis

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform prevederilor art.31 din HG. nr.286/2011 privind pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 20.07.2022, ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 13.07.2022, ora 8:30, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.