Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații

 

 

1. Demeter Ramona-Delia polițist local I, grad profesional superior Municipiul Marghita admis
2. Ujvarosi Mark-Istvan polițist local I, grad profesional principal Municipiul Marghita admis
3. Petrucz Maria-Beata inspector I, grad profesional superior Municipiul Marghita admis
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 24.06.2019, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 19.06.2019, ora 1500, la sediul Primăriei municipiului Marghita.