Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare în funcția publică de inspector, grad profesional principal în cadrul aparatului de specialitate al primarului din 16.03.2020

              Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

solicitată

Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații

 

 

1. Groze Mărioara-Genica inspector, grad profesional principal Municipiul Marghita admis
2. Dan Andreea Maria inspector, grad profesional principal Municipiul Marghita admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de  19.03.2020, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 16.03.2020, ora 1000 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.