Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul/concursul de promovare consilier achiziții publice, grad superior Direcția tehnică, Compartimentul achiziții publice din 13.03.2020

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) lit. a) şi art. 50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

solicitată

Instituţia sau autoritatea publică Rezultatul selecţiei dosarelor Observații

 

 

1. Koppanyi Eniko-Elisabeta consilier achiziții publice, grad profesional superior Municipiul Marghita admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de  18.03.2020, ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 13.03.2020, ora 1230 , la sediul Primăriei municipiului Marghita.