Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea prin concurs, pe perioadă nedeterminată, a unei funcţii publice de conducere vacante de șef birou la Direcția tehnică – Biroul administrarea domeniului public si privat si transport public local Municipiul Marghita

Având în vedere prevederile art. 50 alin. 2) din Hotărarea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului
1.       GROZE LIVIU șef birou la Direcția tehnică – Biroul administrarea domeniului public si privat si transport public local ADMIS NU ESTE CAZUL

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 25.05.2020, ora 10.00, la Municipiului Marghita, din str. Republicii nr. 1.
  • Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor sub sancţiunea decăderii din acest drept, conform 63 din Hotărarea Guvernului nr. 611 din 4 iunie 2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

 

  • Afişat astăzi, 13.05.2020, ora 1000, la sediul Municipiului Marghita.
  • Comunicarea modalității prin care se va desfășura proba scrisă a concursul de recrutare:
  • primirea candidatului se va efectua cu o jumătate de oră înainte de ora stabilită pentru proba scrisă, începând cu orele 0930;
  • va prezenta cartea de identitate;
  • se urmează procedura de concurs pentru proba scrisă;
  • după terminarea probei scrise candidatul va depune lucrarea la secretarul comisiei pe un birou, cu respectarea distanței pentru a se evita atăt cât este posibil contactul fizic cu comisia de concurs;
  • afișarea rezultatelor se va face la sediul Municipiului Marghita și pe site-ul marghita.ro. Totodată va fi stabilită și comunicată data și ora pentru proba interviului.