Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Marghita, proba scrisă – 17.12.2021

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) și art. 50 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecțieii dosarelor de înscriere:

Nr. crt.

Numărul de

înregistrare atribuit dosarului de concurs candidatului / data înregistrării

Funcția publică /

clasa / gradul profesional/

compartimentul unde candidează

 

Rezultatul selecției dosarelor

 

Observații  / Motivul respingerii dosarului

1.

1/5291  din 06.12.2021

 

Arhitect șef, aparatul de specialitate al primarului Municipiului Marghita

 

 

Admis

 

 

 

  • Candidații declarați admiși conform art.618 alin.(11) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vor susține proba scrisă în data de 17.12.2021, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita, cu respectarea prevederilor art.12 alin. (4) din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.183/2021 (accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2).
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform 618 alin.(16) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la sediul Municipiului Marghita.
  • Afişat astăzi, 10.12.2021 ora 9:00, la sediul Municipiului Marghita și pe pagina de internet al Municipiului Marghita.