Rezultatul selectării dosarelor de înscriere la examenul/concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector I, grad profesional debutant în cadrul Municipiului Marghita, Serviciul impozite si taxe locale, incasari si urmarire

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, în urma selecției dosarelor depuse de candidați, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selectării dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Rezultatul selecţiei dosarelor Motivul respingerii dosarului

 

1. Suiogan Iris-Ioana inspector, clasa I, grad profesional debutant      Admis

 

2. Leoștean Adrian inspector, clasa I, grad profesional debutant Admis
3. Chiș Anda-Dana inspector, clasa I, grad profesional debutant Admis
4. Tăut Otilia inspector, clasa I, grad profesional debutant Admis
5. Popa Sintia inspector, clasa I, grad profesional debutant Admis
6. Mărculescu Valentin-Marius inspector, clasa I, grad profesional debutant Respins

 

Nu indeplineste conditiile ref. la studiile solicitate pentru ocup. postului
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 30.07.2018, ora 10,00 la sediul Municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Koszta Tunde, inspector.