REZULTATUL PROBEI SCRISE RECORECTATE la examenul/concursul de recrutare pentru ocupare funcție publică de execuție, organizat în cadrul Municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 67 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică următoarele rezultate ale probei scrise recorectate:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

Isailă Gheorghe consilier achiziții publice superior 55,50 ADMIS
  • Afişat astăzi, 23.11.2020, ora 12