REZULTATUL PROBEI SCRISE la examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei municipiului Marghita

Având în vedere prevederile art. 62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Funcţia publică

solicitată

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

  1.  
Demeter Ciprian-Stelian polițist local, grad profesional principal 62,33 ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul în data de 4.11.2020, ora 13 la sediul Primăriei municipiului Marghita.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Banyai Mark.
  • Afişat astăzi, 04.11.2020, ora 14, la sediul Primăriei municipiului Marghita.